Kdo má v rukou budoucnost ZUŠ J. R. Míši v Orlové ?

24. 03. 2015 13:24:00
Již před dvěma lety odstartoval velký humbuk okolo přestěhování orlovské základní umělecké školy do prostor místního Gymnázia. Píše se rok 2015 a důvody, které přednesla zřizovateli školy současná ředitelka ZUŠ Blanka Zátopková, nepominuly, ba naopak. Udělala paní ředitelka nějaký krok ke zlepšení nebo vše stojí na mrtvém bodě? Je snad za přestěhováním školy něco jiného?

Podle prohlášení, které mi zaslala ředitelka Zátopková, se škola potýká s problémy dokonce již od roku 1995, kdy přešli z rozpočtového financování. Dalším argumentem podle jejich slov jsou stále měnící se podmínky pro umělecké školy, které nejsou vždy pro školu přínosem. Jistě, umělecké školy nejsou výdělečným podnikem, proto jsou to také příspěvkové organizace. Pokud ale paní ředitelka uvádí doslova a do písmene, že od roku 1995 vedou neustálý boj s přežitím v tomto prostorném objektu, tak má reakce bude zcela jasná: „A jaké kroky byly od toho roku 1995 učiněny, aby se tento stav neprohluboval?“ A doufal jsem, že obdržím konkrétní odpovědi.

Když v roce 2013 situace okolo ZUŠ eskalovala napovrch, navštívila školu tehdejší poslankyně PSP ČR za Moravskoslezský kraj, Mgr. Jana Drastichová spolu s Radimem Lapšanským z hnutí Orlovák, aby si o setrvávajících problémech školy pohovořili. Paní Drastichovou a pana Lapšanského po škole provedla ekonomka, která poukázala na nutnost oprav. Přišlo by mi logické, kdyby tehdy paní ředitelka Zátopkové využila této jedinečné příležitosti a požádala by paní poslankyni Drastichovou o pomoc, jenže to se zřejmě nestalo.

Když jsem pak telefonicky hovořil s kolegyní Drastichovou a ptal jsem se jí, zda si vybaví onu schůzku, sdělila mi následující: “Pamatuji si, jak jsem o tom hovořila s vedoucí školského odboru, paní doktorkou Zuzanou Ploškovou, která byla velmi ochotná a vstřícná paní ředitelce Zátopkové pomoci, pokud by ovšem projevila zájem.“

Objednal jsem se tedy na osobní schůzku v ZUŠ s paní ředitelkou Zátopkovou a doufal jsem, že naleznu odpovědi na mé otázky, které jsem jí prvně – v domnění, že osobní schůzku odmítne – zaslal emailem. Paní ředitelka osobní schůzku přijala a domluvili jsme se na pátek 13. března v 10 hodin dopoledne, jelikož má paní ředitelka dopoledne i jiné pracovní povinnosti. Den na to mi přišlo i tištěné vyjádření s odpověďmi, které si můžete přečíst zde. Ve zkratce však musím konstatovat, že odpovědi na níže uvedené otázky tam nenaleznete.

A na co jsem se paní ředitelky před schůzkou ptal?

1) jaké konkrétní kroky jste provedla pro záchranu fungování ZUŠ ve stávajících prostorách ?

2) tvrdíte, že Základní umělecká škola oproti GOA nedostává žádné finanční prostředky na provozní náklady – Jak je to možné? Zkoušela jste např. oslovit Kraj na možnost poskytnutí dotací z Evropských fondů?

3) existuje z Vaší strany vůbec nějaký konkrétní návrh na zlepšení finanční situace školy? Nebo zlepšení, v současné době chabé propagace školy? Případně rozšíření výuky dalších uměleckých oborů vč. náboru nových žáků? Pokud ano, s kým a kdy byl návrh projednáván?

4) zkoušela jste jednat o případném pronájmu nevyužitých pavilónů? Pokud ano, zajímá nás, s kým a kdy tato jednání probíhala. Pokud ne, tak proč?

Schůzka však nepřinesla ani nic nového, ani nic konkrétního k tomu, na co jsem se ptal. Na schůzku jsem přizval i člena Petičního výboru pana Radima Lapšanského, který do problematiky vidí víc, a mohli jsme se tak v průběhu schůzky s dotazy doplňovat. Mimo to, stojí za zmínku, že Petiční výbor odvedl za neuvěřitelných 10 dní úctyhodný výkon! Petici za zachování budovy ZUŠ J. R. Míši v Orlové podepsali lidé na celkem 30ti petičních arších.

Místo konkrétních odpovědí stejná omáčka o špatných podmínkách pro školu

Na schůzce byla přítomna i paní ekonomka. Celá hodina a půl však byla o tom, co se píše v prohlášení, které mi paní Zátopková zaslala a co už pan Lapšanský slyšel před dvěma lety. Paní ekonomka na mne působila takovým přísným dojmem a já měl pocit, že dohlíží na to, co paní ředitelka Zátopková vlastně říká.

Z toho nejpodstatnějšího stojí za zmínku snad to, že se paní ředitelka snažila sehnat peníze a různé dotace, ale bohužel, pro umělecké školy „nejsou“ a opět si postěžovala na špatnou ekonomickou situaci. Když jsem se na to zeptal, proč na oficiálních stránkách školy nejsou aktuální výroční zprávy a proč je tam poslední zpráva za období 2007/2008, tak mi na to urychleně paní ekonomka odpověděla, že webové stránky jsou v rekonstrukci. Reagovat na to však bylo těžké, jelikož jsme si už téměř skákali do řeči a paní ředitelku tlačil čas, protože měla ještě dopoledne další dvě schůzky a ty prý musí stihnout.

Další věc, která stojí za zmínku. Radim Lapšanský z Petičního výboru se paní ekonomky ptal na hospodaření s energiemi a cenu za teplo, jelikož se domnívá, že tím, jak se škola vytápí málo a šetří, dochází ke zvýšení ceny za odebraný gigajoule a tím je škola sama proti sobě. Paní ekonomka s úsměvem na tváři – jako by chtěla panu Lapšanskéhu nepřímo říci, že tomu nerozumí – tento argument odmítla se slovy, že škola má vysoutěženou smlouvu za dobrých podmínek. „Nevím, zda mi paní ekonomka s paní ředitelkou dobře rozuměli, nebo zda jsem otázku nepoložil nějak nešikovně, ale odpověď na – podle mého názoru – zcela jasně položenou otázku jsem nedostal.” Uvedl pak v našem společném rozhovoru po skončení schůzky.

Když si paní ředitelka stěžovala na zimu v budově a drahé vytápění. Proč třeba nevyužila dotace na zateplení budovy, které využily ostatní školy? Jen pro informaci, tento program skončil v roce 2014.

V mnohých věcech si paní ředitelka Zátopková v našem rozhovoru protiřečila. Na jednu stranu si postěžovala, že není o kvalitní výuku v její škole zájem (např. z důvodu drahé úplaty) a na druhou stranu o pár minut později prohlásila, že i když škola dokáže pojmout ještě 100 studentů, tak má od zřizovatele „zakázal“ přijímat nové studenty.

V závěru bych snad chtěl jen vznést debatu nad otázkou. Jak je možné, že ve Sdružení ZUŠ Moravskoslezského kraje MÚZA, kde je paní Blanka Zátopková předsedkyní se např. za rok 2010 protočila dotace za víc jak 3,5 milionu korun? Tam peníze sehnat jdou ale na vlastní školu v Orlové ne?

Co dodat závěrem?

Nemyslím si, že je na tom ZUŠ v Orlové zle z důvodu špatných podmínek pro její provoz. Přikláním se k názorům ostatních zainteresovaných osob, že je chyba jednoznačně ve vedení školy – a možná je v tom i něco víc. Otázkou však zůstává, proč někomu tak záleží na tom, aby studenti opustili tak výjimečné prostory školy, které byly vybudovány právě pro studium uměleckých oborů. Naplní se snad šuškanda mezi místními, že o budovu školy má někdo třetí zájem a že tam bude ubytovna pro seniory?

Paní ředitelka Zátopková uvedla, že do školy by byla potřeba investice ve výši 20 milionů korun, aby se dala do pořádku. Já jsem se však dozvěděl, žepřestěhování školy má zřizovatele stát 12 milionů korun. Nehledě na to, že budou mít studenti v prostorách orlovského gymnázia zhoršené podmínky pro své studium.

Proč neinvestovat těch 12 milionů, do nutných oprav školy, nesednout si k jednomu stolu a vymyslet nějaký krizový plán jak školu oživit. Jsem přesvědčen, že schopný manažer by ZUŠ opět postavil na nohy a škola by tak opět zářila a byla chloubou v celém regionu. Proč např. karvinská ZUŠ Bedřicha Smetany bez problému funguje a v Orlové to nejde a tak ji musíme zavřít?

Poslední informací je skutečnost, že zřizovatel ZUŠ, Krajský úřad Moravskoslezského kraje podal městu Orlová nabídku na převzetí budovy ZUŠ vč. pozemků pod sebe, údajně proto, aby měla Orlová svobodou ruku nad osudem této školy. Dle mého to nejlepší řešení rozhodně není a zní to jako takové suché gesto ve smyslu – tak si s tou školou dělejte, co chcete. Může však Orlová nabídnout ZUŠ víc než Kraj? Má snad Orlová víc možností jak školu postavit na nohy? Podle mých informací by škola jako taková zůstala dál pod Krajem, jen budova s pozemky by patřila městu Orlová. Pokud by existovaly záruky, že Kraj udrží i nadále výuku v současné budově ZUŠ, dalo by se o tom jednat. V opačném případě by se totiž mohlo stát, že by Orlové jednoho krásného dne zůstala prázdná budova a Kraj by si výuku mohl přesunout jako její zřizovatel jinde - třeba.

Petiční výbor bude koncem měsíce března přijat vedením města Orlová na radnici. Poté bude Petice předána – bude-li to možné – přímo hejtmanovi Moravskoslezského kraje, panu Miroslavu Novákovi (ČSSD), v opačném případě bude předána na nejbližším zastupitelstvu Moravskoslezského kraje.

Pevně věřím, budou jednání úspěšná, a že se podaří školu udržet a zachránit. Jsem pro, aby se sešly chytré hlavy u jednoho stolu, aby se probralo hospodaření školy za poslední léta a sestavil se krizový plán, který školu z ekonomických problémů postupně dostane. Neočekávám zázraky, ale očekávám to, že nebudeme sedět nečinně na zadku a čekat, až nám naše základní umělecká škola zmizí před očima. Škola má tradici, má své úspěchy a vychovala spoustu šikovných talentů a to rozhodně stojí za to, abychom o zachování výuky a prostor této školy bojovali.

DROZDÍK Petr
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Drozdík-Petr/567335770040353
Parlamentní listy: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Petr-DROZDIK-34548

Autor: Petr Drozdík | úterý 24.3.2015 13:24 | karma článku: 4.10 | přečteno: 248x

Další články blogera

Petr Drozdík

Orlovská nemocnice potřebuje záložní plán

Na zastupitelstvu se měl projednávat tzv. záložní plán, abychom se nespoléhali jen na pracovní skupinu kterou sestaví Kraj a která je nejen podle mne pouhou kouřovou clonou před volbami.

18.7.2018 v 18:43 | Karma článku: 7.00 | Přečteno: 282 | Diskuse

Petr Drozdík

Hledání pravdy

pravda či lež? To jsou otázky, které se poslední dobou v Orlové stále více objevují a to nejen kolem orlovské základní umělecké školy, ale už i kolem orlovské nemocnice. A jak řekla moje kolegyně - bylo by to na diplomku.

7.7.2018 v 17:19 | Karma článku: 5.36 | Přečteno: 187 | Diskuse

Petr Drozdík

V politice mi chybí komunikace

Myslím si, že je to hodně důležité, pokud má nějaký vztah dobře fungovat a teď myslím jakýkoliv vztah, ať už je to v rodině, v práci či v politice. A o tom bude má dnešní myšlenka.

7.7.2018 v 14:12 | Karma článku: 3.91 | Přečteno: 112 | Diskuse

Petr Drozdík

Orlované demonstroval za svou nemocnici

27. 6 proběhla plánovaná demonstrace na protest proti nové koncepci zdravotnictví, která je pro orlovskou nemocnici likvidační. Jak už víme, že se netýká jen zrušení interny ale i ostatních oddělení.

7.7.2018 v 12:02 | Karma článku: 9.85 | Přečteno: 203 | Diskuse

Další články z rubriky Občanské aktivity

Magdalena Westman

TEDx Prague 2018 - myšlenky hodné šíření

Již několik let na YouTube doslova hltám zahraniční konference TED Talk/TEDx (Technology, Entertainment, Design). Denní dávku mám tak dvě nebo tři. Podle náročnosti tématu. Uspokojit mě v tomto smyslu není tedy úplně snadné.

21.11.2018 v 10:54 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Michael Pálka

Tragický den profesora Weisse...

Mám na mysli profesora Weisse, známého sexuologa, který v září 2016 způsobil smrtelnou dopravní nehodu, při které zemřeli dva lidé a jedna osoba byla těžce zraněna.On vyvázl ale šťastně.Má život.

19.11.2018 v 18:09 | Karma článku: 33.83 | Přečteno: 1199 | Diskuse

Petr Liška

MY nemáme páky, jak Zemana zmáčknout, ani přes jeho první ženu a syna !!!

Příslušník zákulisní kliky chce vládnout bez volebního mandátu: MY nemáme páky, jak Zemana zmáčknout, nemůžeme ho zmáčknout přes rodinu, přes jeho první ženu, přes syna, tak to uplatníme na předsedu vlády.

19.11.2018 v 14:37 | Karma článku: 41.52 | Přečteno: 1888 | Diskuse

Vladka Spidlova

Hrdinové dneška

aneb "vono se to smí". Jak se státi hrdinou dnešní doby snadno a rychle...a hlavně - bez jakéhokoliv rizika

19.11.2018 v 12:28 | Karma článku: 37.64 | Přečteno: 990 | Diskuse

Bedřich Dvořák

Ztráta paměti nebo kudla v zádech ?

Hamáček je proti pádu vlády. Stejně jako další poslanci ČSSD chce, ať skončí jen Babiš.To by prý bylo nejlepší řešení. Jenže Babiš řekl " NIKDY !"

18.11.2018 v 18:09 | Karma článku: 11.53 | Přečteno: 666 | Diskuse
Počet článků 20 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 543

Mladý začínající politik,kandidát do zastupitelstva města Orlová, zakladatel internetového portálu eOrlová, orlovský patriot.

Najdete na iDNES.cz