Chtějí nám vzít „ZUŠku“ s několikaletou tradicí! Braňme se!

18. 02. 2016 23:38:00
Počátky této kauzy sahají do roku 2012, kdy poprvé prosákla na povrch informace o tom, že by se ze současných prostor měla výuka uměleckých oborů stěhovat do současného orlovského gymnázia.

A proč stěhovat?

Náměstkyně hejtmana pro školství Mgr. Věra Palková, v rozhovoru s tehdejší orlovskou poslankyní,
Mgr. Janou Drastichovou uvedla, že je zatím vše vŠkolne stádiu úvah a propočtů. Důvodem těchto úvah je najít co nejefektivnější úsporná řešení, jelikož kapacita umělecké školy není zcela využita. Toto byl důvod, který byl oficiálně prezentován v roce 2013.

Připomeňme si však i komentář ředitelky Blanky Zátopkové pro Orlovské noviny, kde jako argumenty pro přesun výuky ze současných prostor uvádí špatný technický stav, ekonomickou náročnost na provoz této školy a v poslední řadě také malý zájem o studium uměleckých oborů.

Nutno však konstatovat, že na otázky: „Jaké konkrétní kroky vedení školy učinilo pro záchranu výuky v současných prostorách školy.“ či „Zda vedení školy zkoušelo nevyužité pavilony nabízet k pronájmu.“ – portál konkrétní odpovědi neobdržel.

Je tomu ale skutečně tak?

Namísto konkrétních řešení, které by skutečně vedly k záchraně současných prostor ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě se studentům zrušil školní bufet a přijímali se nikoliv zájemci o studium uměleckých oborů, ale jen talentované děti. Má opravdu veřejnost považovat výše uvedené kroky jako pozitivní přístup ke krizi, kterou škola léta prochází?

Náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro odbor školství, Mgr. Věra Palková na prosincovém (2015) zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje pronesla, že bude budova ZUŠ J. R. Míši s největší pravděpodobností využita pro účely sociálního odboru. Ve svém proslovu také konstatovala, že analýzy se ještě stále zpracovávají a proto bylo předčasné při schvalování rozpočtu Kraje, orlovské „zušce“ přiklepnout požadovanou dotaci ve výši 12 milionů korun na zateplení obvodových zdí a plochých střech izolačním materiálem.

Na základě této „novinky“ která potvrdila „šuškandu“ z března 2015, jsem se rozhodl, že naváži na předchozí emailovou komunikaci s náměstkyní Věrou Palkovou a připomněl jsem se o zaslání studií, které měli zpracovávat ředitelé GOA a ZUŠ Orlová od druhé poloviny května 2015. Tyto studie měly sloužit pro rozhodnutí, zda se bude ZUŠ stěhovat či nikoliv a měly být hotovy do konce srpna 2015. Dle vyjádření Palkové, se však tento termín prodloužil do konce ledna 2016. Vstřícnou odpověď jak tomu bylo posledně jsem již bohužel neobdržel. Rozhodl jsem se tedy podal oficiální žádost na Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle zákona 106. Jsem tedy zvědav, zda mi bude touto oficiální cestou vyhověno.

Bylo snad zadání ředitelům zpracovat analýzy jen zástěrkou? Jaké analýzy, které měly rozhodnout, zda se orlovská „zuška“ přestěhuje do prostor obchodní akademie ve skutečnosti oba ředitelé dotčených škol zpracovávali? A vůbec, zpracovávali ředitelé vůbec nějaké analýzy? Trochu mi to připadá, jako by nás, a tím myslím všechny občany, nejen Petiční výbor a Město Orlová někdo tahal za nos.

Souvisí „kauza“ orlovské základní umělecké školy s tím, že náměstkyně Palková v listopadových volbách nebude obhajovat své místo?

Účelová zpráva České školní inspekce ?

Mezi 5. – 9. prosincem 2015 proběhla na orlovské „zušce“ školní inspekce. Která mimo jiné uvádí následující „šokující“ zjištění:

Převažuje vysoká nezaměstnanost a spíše konzumní způsob života.

V této části města je zaznamenána vysoká kriminalita, což může být důvod pro rodiče žáků, proč raději zvolí volnočasové aktivity v základních školách v místě bydliště.

Problémem může být také dostupnost školy vzhledem k její poloze na okraji města. Žáci jsou převážně odkázání na doprovod rodičů nebo prarodičů, což značně komplikuje nejen docházku, ale i sestavování rozvrhů hodin v časných odpoledních hodinách.

Na základě čeho školní inspekce zjistila, že je v této lokalitě vysoká kriminalita? Vždyť jen pár metrů od umělecké školy máme zbrusu novou policejní stanici Policie ČR a také Městskou policii!

IMG_20160202_161635_panorama

Škola je na okraji města? Vždyť přece leží na hlavní třídě, v její blízkosti jsou autobusové zastávky i vybudované parkoviště. Škola má nějaké statistiky, že by její studenti nechodili do výuky? Když se hovoří o komplikacích s docházkou? Nehledě na to, že se „zuškou“ sousedí také pěkná základní devítiletá škola!

A co Česko školní inspekce doporučuje?

Nadále usilovat o získání nových a vhodnějších prostor pro výuku všech uměleckých oborů.

Když se ale podíváme na inspekční zprávu z roku 2009, výše uvedené argumenty, proč současnou budovu zavřít a přesunout výuku jinam tam nenajdeme. Hovoří se sice o nezbytných opravách, o potřebě další výměny plastových oken, opravy kotelny i elektroinstalace, ale v žádném případě inspekční zpráva nepojednává o havarijním stavu. Naopak v ní najdeme např. následující:

Škola vzhledem k velmi dobrým prostorovým podmínkám patří dlouhodobě k úspěšným organizátorům okresních a krajských kol soutěží základních uměleckých škol.

Škola má velmi dobré podmínky k pedagogické i umělecké činnosti. Výuka probíhá
v 5 pavilónovém areálu školy s 24 učebnami pro individuální i kolektivní výuku. Vzhledem
k počtu žáků v jednotlivých oborech jsou podmínky pro vzdělávání prostorově nadstandardní.

Technický stav budovy odpovídá jejímu stáří

Škola si dlouhodobě udržuje vysokou úroveň v oblasti vzdělávání o čemž svědčí nezměněný
počet žáků a vznik nových míst poskytovaného vzdělávání. Skutečnost, že na škole působí
umělecké a pedagogické osobnosti, dokládá zájem odborné veřejnosti o účast pedagogů
v porotách či uměleckých radách.

ZUŠ je významným nositelem kultury v Orlové, je pořadatelem a spolupořadatelem desítek
kulturních akcí ročně. Svou činností příznivě ovlivňuje kulturní život v místě působení a
vytváří velmi dobré podmínky pro žádoucí činnost dětí a mládeže.

Vidíte ten rozdíl? Hovoří se někde o nutnosti přesunu výuky? O kriminalitě? O špatné dostupnosti? O tom, že je škola situována na okraji města? Ne!

Jen tak pro zajímavost jsem si prošel inspekční zprávu ZŠ Slezská, která sousedí se ZUŠ J. R. Míši. Byl jsem zvědav, zda takové výtky, jako je vysoká kriminalita, nezaměstnanost, a umístění školy najdu i tam. Pro informaci, inspekční zpráva je z roku 2014.

ZŠ Slezská má kapacitu 1.550 žáků, navštěvuje ji ale jen 714 žáků, kteří jsou rozdělení do 35 tříd. Zvláštní je, že zde takový rozdíl nikomu nevadí. V této inspekční zprávě ale není vytýkáno, že je škola daleko od centra a že je zde špatná dopravní dostupnost a nebezpečná lokalita. Přitom ale ZŠ Slezská těsně sousedí se ZUŠ.

PROČ JE TEDY ZUŠ J. R. MÍŠI VYTÝKÁNO TO, CO NENÍ VYTÝKÁNO ŠKOLE, KTERÁ JE CO BY KAMENEM DOHODIL? JE TO SNAD ÚČEL, KTERÝ MÁ POMOCI „NĚKOMU“ UDĚLAT ZE ŠKOLY, KTERÁ MÁ TAK BOHATOU TRADICI NAPŘ. UBYTOVNU PRO DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ, PRO SENIORY, PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ SPOLUOBČANY ČI V TOM HORŠÍM PŘÍPADĚ UBYTOVNU PRO IMIGRANTY? ANO“ I IMIGRANTI SPADAJÍ POD SOCIÁLNÍ ODBOR!

Likvidace orlovské ZUŠ má první oběti.

Po zveřejnění mého článku v Orlovských novinách, který vyšel 15. ledna 2016 se později dostala na veřejnost neoficiální informace o rezignaci současné ředitelky ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě, Blanky Zátopkové. Sice tato informace ještě není na webu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Jelikož na zveřejnění Usnesení Rady kraje (hovoříme o usnesení ze dne 9.2.2016) je cca 17 dní, ale tuto informaci potvrdil na pondělním zasedání zastupitelstva města sám starosta Orlové, Ing. Tomáš Kuča..

Ředitelku Zátopkovou jsem zdvořile oslovil, zda by se ke své rezignaci chtěla prostřednictvím portálu eOrlová vyjádřit – neodpověděla.

Namísto toho informaci sdělila na Poradě ředitelů, která se konala dne 16. 2. 2016 s tím, že končí ze zdravotních důvodů a odchází do důchodu. Velkým překvapením však bylo také oznámení další rezignace na svou funkci a sice rezignace náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro odbor školství, Věry Palkové na svou pozici náměstkyně hejtmana, jelikož už nebude v listopadových volbách kandidovat! Náhoda?

Třešnička na dortu na závěr

Na závěr si dovolím jednu čerstvou třešničku. Když Petiční výbor naposledy hovořil se starostou města Orlová o nových skutečnostech, které vyplynuly z prosincového zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, hovořili jsme o tom, jak škole pomoci, jak vyvrátit „chybné“ či chcete-li „účelové“ informace, které jsou předkládány zastupitelstvu Kraje.

Plán byl udělat několik fotografií ze zázemí ZUŠ vč. jejího okolí. Včera jsem se však dozvěděl, že zřizovatel ZUŠ J. R. Míši – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zakázal za tímto účelem městu vstup do budovy školy!

Pokud ještě po tomto někoho netrkne, že v této kauze jsou vedlejší zájmy, tak už vážně nevím. Jedno je však jasné, přesun ZUŠ se měl udělat v tichosti a veřejnost by se tak postavila před hotovou věc. Bohužel, ti, co tuto akci organizují nepočítali, že v Orlové jsou i lidé, kterým na osudu našeho města opravdu záleží a že si nenechají jen tak kálet na hlavu.

Je zřejmé, že není ještě vyhráno, máme před sebou zajisté velmi silného soupeře. Ale já pevně věřím, že si občané Orlové nenechají kálet na hlavu a že nás všechny, bude ještě hodně slyšet.

Uvědomme si, že škola je nejen z historického pohledu pro Orlovou cenná, ale také disponuje vybavením, které již nikdy v budově orlovské Obchodní akademie nikdo nevybuduje. ZUŠ má unikátní koncertní sály, baletní sál, nahrávací studio a mnoho dalšího. Tato budova byla účelově stavěna pro výuku uměleckých oborů, žádní obchodní akademie či jiná budovat toto nenahradí!

DROZDÍK Petr
šéfredaktor portálu eOrlová.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Drozdík-Petr/567335770040353
Parlamentní listy: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Petr-DROZDIK-34548

Autor: Petr Drozdík | čtvrtek 18.2.2016 23:38 | karma článku: 13.57 | přečteno: 294x

Další články blogera

Petr Drozdík

Orlovská nemocnice potřebuje záložní plán

Na zastupitelstvu se měl projednávat tzv. záložní plán, abychom se nespoléhali jen na pracovní skupinu kterou sestaví Kraj a která je nejen podle mne pouhou kouřovou clonou před volbami.

18.7.2018 v 18:43 | Karma článku: 7.00 | Přečteno: 282 | Diskuse

Petr Drozdík

Hledání pravdy

pravda či lež? To jsou otázky, které se poslední dobou v Orlové stále více objevují a to nejen kolem orlovské základní umělecké školy, ale už i kolem orlovské nemocnice. A jak řekla moje kolegyně - bylo by to na diplomku.

7.7.2018 v 17:19 | Karma článku: 5.36 | Přečteno: 187 | Diskuse

Petr Drozdík

V politice mi chybí komunikace

Myslím si, že je to hodně důležité, pokud má nějaký vztah dobře fungovat a teď myslím jakýkoliv vztah, ať už je to v rodině, v práci či v politice. A o tom bude má dnešní myšlenka.

7.7.2018 v 14:12 | Karma článku: 3.91 | Přečteno: 112 | Diskuse

Petr Drozdík

Orlované demonstroval za svou nemocnici

27. 6 proběhla plánovaná demonstrace na protest proti nové koncepci zdravotnictví, která je pro orlovskou nemocnici likvidační. Jak už víme, že se netýká jen zrušení interny ale i ostatních oddělení.

7.7.2018 v 12:02 | Karma článku: 9.85 | Přečteno: 203 | Diskuse

Další články z rubriky Kultura

Karel Sýkora

Petr Asszonyi – Díkuvzdání (Thanksgiving, Action de grâce)

Olomoucký sbor Církve bratrské je různorodá skupina křesťanů. Společně se křesťané v tomto sboru zavázali následovat Pána Ježíše Krista, a to láskou a pomocí všem bližním, a sdílením dobré zprávy Evangelia.

21.11.2018 v 8:56 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 18 |

Karel Sýkora

The Killers – When You Were Young

The Killers je americká indie rocková skupina pocházející z Las Vegas (Nevada). Kapela vznikla v roce 2001, jejími zakládajícími členy jsou Brandon Flowers (zpěv, klávesy), Dave Keuning (zpěv, kytara) Mark Stoermer (baskytara).

20.11.2018 v 10:52 | Karma článku: 3.07 | Přečteno: 78 |

Karel Sýkora

Jakub Horák – Proč Babiš vyhrává volby?

Jakub Horák je český spisovatel, producent a satirik. Jako hudební producent stál za návratem české EBM legendy Vanessa i comebackem Bruna Ferrariho. Jako autor strategie se podílel na úspěšné kampani České pirátské strany v 2017.

20.11.2018 v 9:34 | Karma článku: 22.81 | Přečteno: 385 |

Metoděj Skřeček

Pěkně pORosím, smuTně koukám, aneb listopadové vigilie.

Občas rád použiji nějaké slovo, o němž velmi dobře vím, že jeho význam nezapadá do věty. Ale zvukomalebně se do ní hrozně hodí. Slyšíte v něm to usebrání a bdění? Čekání na svátky ducha a modlitbu? O tom ale já psát nebudu.

20.11.2018 v 8:10 | Karma článku: 9.43 | Přečteno: 182 | Diskuse

Kateřina Dušková

Fotogalerie: ANIMA in Love

Proměny ANIMY nekončí. Prohlédněte si další metamorfózu české básnířky Kateřiny ANIMY Duškové z dílny fotografa Tomáše Kučery.

19.11.2018 v 18:30 | Karma článku: 15.09 | Přečteno: 805 |
Počet článků 20 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 543

Mladý začínající politik,kandidát do zastupitelstva města Orlová, zakladatel internetového portálu eOrlová, orlovský patriot.

Najdete na iDNES.cz