Nejhorší scénář pro orlovskou zušku? Zbourat

19. 06. 2017 17:17:00
Vyplývá to alespoň z posledních jednání a také z informací, které mám k dispozici.Představitelé Města Orlová, s nimi všichni rodiče, příznivci hudby a uměleckého vzdělávání byli dlouhou dobu v očekávání, jakým směrem se ZUŠ posune

Konkrétně kam se posune vývoj budovy orlovské základní umělecké školy po 21. zasedání bývalého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kde se Petičnímu výboru ve spolupráci s Městem Orlová podařilo odložit projednávání budoucnosti orlovské základní umělecké školy. Čekalo se nejen na pozitivní posun kauzy orlovské ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě, ale také na jmenování jejího nového ředitele. Jak všichni dobře víme, údržba, opravy a revitalizace objektu školy je zanedbaná, což je jednoznačně odpovědnost zřizovatele – KÚ MSK a bývalého vedení školy.

Z posledního jednání, které se konalo přímo na KÚ MSK s hejtmanem, prof. Ing. Ivo Vondrákem, překvapivě vyplynulo, že orlovské zušce nehrozí jen stěhování do menších prostor, ale také zbourání stávající budovy.

Podle studie z roku 2016, kterou jsem měl možnost prostudovat, se počítá s investicí 33,8 mil. Kč. Tato studie, kterou nechal zpracovat ředitel orlovské Obchodní akademie, však neobsahuje náklady na projektovou dokumentaci, na vybavení či opravy, údržbu nebo revitalizaci budovy Obchodní akademie, jejíž stáří je stejné jako u orlovské ZUŠ. Takže toto číslo, představující náklady, jistě není konečné. Otázkou zůstává, proč plánoval KÚ MSK tak složitou rekonstrukci OA, když jsou i jiné přijatelné varianty řešení, které si však nedokázal připustit.

Jednání se zřizovatelem byla „hluchá“

Petiční výbor, který aktivně a neúnavně jedná již přes dva roky o zachování stávajících prostor orlovské ZUŠky s vedením Města Orlová, zastoupeným starostou Ing. Tomášem Kučou (ČSSD), byla již dříve podniknuta řada jednání se zřizovatelem – KÚ MSK, a to jak s bývalým hejtmanem MSK Miroslavem Novákem (ČSSD) a náměstkyní hejtmana pro školství a sport Mgr. Věrou Palkovou (ČSSD), tak současným hejtmanem prof. Ing. Ivo Vondrákem CSc. (ANO) a náměstkem hejtmana pro školství a sport – Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS).

Cíle jednání byly vždy stejné – zdůraznit, že budova orlovské ZUŠky byla léta velmi významnou ikonou kulturního vzdělávání města Orlová a nyní je jí ze strany zřizovatele „pohrdáno“ a v poslední řadě, vedení konstruktivního dialogu všech zainteresovaných stran, které povedou k nápravě zanedbaného stavu budovy. Pohled úřadu kraje, byl vždy a je veden pouze z hlediska nákladů na provoz, aniž by se zabýval jinými variantami financování, což logicky vzbuzuje mnoho otazníků. Jako jeden z příkladů uvádím aktuální Výzvu č.: 70 Ministerstva životního prostředí. Proč se zřizovatel nesnaží pro školu získat finanční prostředky z tohoto fondu není jasné.

Cílem bylo také prosadit lepší zacházení s tímto kulturním dědictvím a více zájmu o samotné žáky. Případné zbourání budovy – tento záměr zazněl na poslední schůzce s hejtmanem a náměstkem pro školství, kde jsem měl tu možnost být – by bylo hrubě nezodpovědným krokem zřizovatele směrem k rodičům, samotným žákům orlovské ZUŠky a nepochybně také občanům našeho města. Vždyť i ředitelé okolních zušek nevěřícně kroutí hlavou nad tím, co se s budovou plánuje. Navíc bývalé vedení kraje dalo na 21. zasedání zastupitelstva KÚ MSK vedení Města Orlové jasný slib „že kraj nebude jednat proti vůli Města Orlová“ Jinak doplním, do dnešního dne mi - teď již bývalá náměstkyně Palková jak slíbila na zastupitelstvu neodpověděla.

Konkurzní řízení pro obsazení pozice ředitele ZUŠ J. R. Míši

Dne 24. 5. 2017 proběhl konkurz pro obsazení pozice ředitele ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě. Z veřejně známých informací ovšem vzešly také významné pochybnosti k osobě Krajem vybraného kandidáta.

Na základě toho, dne 29. 5. 2017 podal garant petičního výboru na KÚ MSK prostřednictvím datové schránky a e-mailu námitku k znalosti osoby vybraného kandidáta a dále také ve smyslu zákona 106/1999 Sb. požadavek na informace týkající se činnosti vítězného kandidáta v příspěvkových organizacích MSK.
V námitce také požádal o zrušení konkurzního řízení.

Předpokládalo se, že Rada kraje vezme vznesenou námitku v potaz a bude z její strany podrobně prozkoumána. Kandidát byl však i přes negativní informace o jeho osobě Radou kraje do funkce ředitele orlovské ZUŠ potvrzen. Proč?

Vybraný kandidát již v roce 2012 uspěl v konkurzním řízení na obsazení funkce ředitele ZUŠ Bohuslava Martinů v Havířově, ale konkurz byl následně krajem zrušen pro odpor pedagogů zmíněné školy, především pro záporné skutečnosti týkající se tohoto vybraného uchazeče, na které právě nyní poukázal i garant petičního výboru.

Hejtman nedodržel svůj příslib

Příslib, který hejtman KÚ MSK dal představitelům Města Orlová – starostovi Ing. Tomáši Kučovi, místostarostce Ing. Petře Jenčmionkové a členům petičního výboru, dodržen nebyl.

Na posledním jednání konaném 9. 5. 2017 na KÚ MSK sdělil hejtman jakýsi rozpočet zřizovatele na opravu současné budovy ZUŠ J. R. Míši, která by měla údajně vyjít na cca 74 mil. Kč Dále všechny přítomné seznámil s tím, že přestěhování výuky do prostor OA a její modernizace pro Kraj vychází daleko levněji. Opuštěné budovy by se měly např. nabídnout k prodeji nebo zbourat. V reakci na nesouhlas přítomných s výše uvedeným řešením hejtman připustil, že novému řediteli nabídne lhůtu 6 měsíců, během které by měl novou koncepcí rozvoje školy zřizovateli dokázat, že se zřizovateli vyplatí do současné budovy ZUŠ dále investovat. Uvedený příslib však podle mých informací na konkurzu, který se uskutečnil 24. 5. 2017 naplněn nebyl. Konkurzní komise to nepřipustila. Stejně tak možnost otevřít nové obory. Využití volných pavilonů bylo výběrovou komisí rovněž zpochybněno s odůvodněním, že by to stejně mnoho finančních prostředků nepřineslo, apod. Co je tedy podle hejtmana Vondráka a náměstka Folwarczneho záměr, který je přesvědčí o tom, že se do budovy vyplatí investovat, když ne její další rozvoj?

Co bude dál?

Nyní nezbývá než čekat, až KÚ MSK odpoví na vznesenou námitku a na podanou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. Je velmi důležité, aby do funkce ředitele orlovské ZUŠ byl vybrán takový člověk, který je a bude schopným manažerem, který školu povede dál, kupředu a bude ji rozvíjet v rámci možností uměleckého vzdělávání. A nikoli naopak!

Je třeba vyzvat občany Orlové i pedagogy

Je zapotřebí se spojit, občané Orlové musí dát jasně zřizovateli orlovské zušky najevo, že si nenechá jen tak bourat budovy, které patří k její historii a kultuře. Za současný stav zanedbané budovy musí nést někdo odpovědnost! Město Orlová nemůže nést břímě samo a Kraj se nesmí svým občanům postavit zády.

A nejedná se jen o budovu zušky, Orlované mají nyní jedinečnou možnost ukázat vedení Kraje, že chceme, aby i Orlová byla městem, které bude chloubou kraje a že si jej nenecháme jen tak ničit.

Budu vyzývat všechny, kteří mají zájem na tom, aby byla Orlová dobrým městem, aby podpořili záchranu orlovské ZUŠ. Nesmíme nechat připustit, aby byla budova zbourána či rozprodána. Musíme se nyní spojit a bojovat společně.

DROZDÍK Petr

Autor: Petr Drozdík | pondělí 19.6.2017 17:17 | karma článku: 6.28 | přečteno: 260x

Další články blogera

Petr Drozdík

Orlovská nemocnice potřebuje záložní plán

Na zastupitelstvu se měl projednávat tzv. záložní plán, abychom se nespoléhali jen na pracovní skupinu kterou sestaví Kraj a která je nejen podle mne pouhou kouřovou clonou před volbami.

18.7.2018 v 18:43 | Karma článku: 7.00 | Přečteno: 282 | Diskuse

Petr Drozdík

Hledání pravdy

pravda či lež? To jsou otázky, které se poslední dobou v Orlové stále více objevují a to nejen kolem orlovské základní umělecké školy, ale už i kolem orlovské nemocnice. A jak řekla moje kolegyně - bylo by to na diplomku.

7.7.2018 v 17:19 | Karma článku: 5.36 | Přečteno: 187 | Diskuse

Petr Drozdík

V politice mi chybí komunikace

Myslím si, že je to hodně důležité, pokud má nějaký vztah dobře fungovat a teď myslím jakýkoliv vztah, ať už je to v rodině, v práci či v politice. A o tom bude má dnešní myšlenka.

7.7.2018 v 14:12 | Karma článku: 3.91 | Přečteno: 112 | Diskuse

Petr Drozdík

Orlované demonstroval za svou nemocnici

27. 6 proběhla plánovaná demonstrace na protest proti nové koncepci zdravotnictví, která je pro orlovskou nemocnici likvidační. Jak už víme, že se netýká jen zrušení interny ale i ostatních oddělení.

7.7.2018 v 12:02 | Karma článku: 9.85 | Přečteno: 203 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Petr Máj

Svoboda slova automaticky neznamená i svobodu činu

Včerejší kandidát na prezidenta a dnešní senátor Marek Hilšer pochválil „statečného“ van Gemunda a přirovnal jej k děcku z pohádky Císařovy nové šaty. Za to, že hodil (nejenom „císařovy“) květiny do koše...

21.11.2018 v 10:27 | Karma článku: 14.27 | Přečteno: 89 | Diskuse

Jan Dvořák

Navzdory všemu je premiér vysmátý

V 5.48 vešel do premiérovy pracovny osobní rešeršér. Když viděl asketického multimilionáře konzumovat rohlík za 1.90 Kč s čajem, jako obyčejně neslazeným, neboť cukřenka na stole nestála, chtěl uctivě čekat, až šéf sousto polkne.

21.11.2018 v 9:25 | Karma článku: 14.88 | Přečteno: 410 | Diskuse

Ivan Přikryl

Vládní krize? Jen jakási křeč. Co se změnilo za poslední půl roku?

To co slyším jako možná řešení jsou jen bláhová nereálná přání. Co se vlastně změnilo? Byla porušena koaliční smlouva? Nemyslím si.

21.11.2018 v 9:00 | Karma článku: 12.61 | Přečteno: 259 | Diskuse

Jan Bartoň

Pointa Čapího hnízda

Aston napsal na Neviditelném psu velmi inspirativní text s názvem Z frašky skutečnost. Vidí v současné situaci i komické momenty, což já ostatně také. Přeci však lze s textem Astona dobře polemizovat.

21.11.2018 v 8:39 | Karma článku: 23.13 | Přečteno: 606 | Diskuse

Petr Štrompf

Osmačtyřicet hodin do přestřelky. Terčem pak bude nejen Babiš

Pátek 23. listopadu, devátá hodina ranní. Některý z poslanců do té doby moc dobře spát nebude, jiný aby si na inkriminovaný den raději nařídil budíka.

21.11.2018 v 7:55 | Karma článku: 14.42 | Přečteno: 669 | Diskuse
Počet článků 20 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 543

Mladý začínající politik,kandidát do zastupitelstva města Orlová, zakladatel internetového portálu eOrlová, orlovský patriot.

Najdete na iDNES.cz